compra

Personal Shopper

Personal shopper immobiliari: tot un encert! Què és un personal shopper immobiliari? És un API, expert, que t’acompanya, et guia, t’assessora en el procés de comprar un habitatge o un altre actiu immobiliari. El personal shopper realitzarà un estudi exhaustiu, visitant els immobles en qualitat de comprador particular, i farà una preselecció per al client. Un cop feta, els hi presentarà.Després, el personal shopper i client visiten els habitatges seleccionats junts, quan

Reclamacions després de vendre el teu pis?

Reclamacions després de vendre el teu pis? Depèn. Un dels meus clients vol vendre una casa antiga que no està en bon estat. Però tot i que ha pactat per això un preu de venda reduït, el preocupa que el comprador li pugui reclamar després. El comprador és conscient que es tracta d’una casa antiga que no està en bon estat. Per això, les dues parts han pactat un preu de